Infrastruktura płatności bezgotówkowych jest w Polsce – zwłaszcza na tle krajów Unii Europejskiej – przeciętna. Okazuje się jednak, że mimo to Polacy wykorzystują ją bardzo intensywnie. Chętnie korzystamy także z rynku e-commerce oraz samoobsługowych kas i skanerów.

Zdaniem ekspertów bankowość w Polsce jest jedną z najlepiej rozwiniętych w Europie. Polacy chętnie przyjmują nowinki technologiczne. Bardzo dużą popularnością cieszą się w naszym kraju płatności zbliżeniowe, a także płatności smartfonem i systemem BLIK. Polacy przyznają, że często używają aplikacji bankowych i dokonują płatności mobilnych. Tym sposobem opłacają m.in. rachunki.

Płatności bezgotówkowe. Polska na tle krajów Unii Europejskiej

W Unii Europejskiej bezsprzecznymi liderami płatności kartami płatniczymi są Czesi (na jednego mieszkańca przypada tu prawie 330 operacji kartą rocznie). Na kolejnym miejscu znajdują się Szwedzi (ponad 319) i Finowie (prawie 280 transakcji). Polacy są w europejskim rankingu na 13. miejscu (ponad 83 operacji rocznie na jednego mieszkańca). Za nami są m.in. Hiszpanie (74,5 transakcji) i Niemcy (ponad 49 operacji).

Co łaska nie mniej niż 500

Gdzie płatności kartą są najrzadsze? Z kart najrzadziej korzystają Bułgarzy (w ciągu roku na jednego mieszkańca przypada zaledwie nieco ponad 13 operacji w ciągu roku). Nieco częściej z kart korzystają Rumuni (blisko 18) i Grecy (28).

Transakcje bez gotówki w Polsce. Liderem… województwo opolskie!

Jak sytuacja wygląda w Polsce? Odpowiedzią na to pytanie są wyniki badania „Mapa Polski bezgotówkowej”. Okazuje się, że najwięcej kart płatniczych posiadają mieszkańcy województwa opolskiego (67 proc.), a na drugim miejscu znajduje się województwo mazowieckie (63 proc. mieszkańców posiada kartę płatniczą). Kolejnym rejonem gdzie liczba kart przypadająca na jednego mieszkańca jest największa są województwo śląskie i małopolskie.

Gdzie najrzadziej używa się kart płatniczych w naszym kraju? Przede wszystkim w województwie świętokrzyskim, lubelskim, podlaskim i kujawsko-pomorskim. Z badań wynika, że popularność kart płatniczych wzrasta proporcjonalnie do wielkości miejscowości. Na wsiach ponad połowa mieszkańców (51 proc.) nie ma karty płatniczej. W miejscowościach do 20 tys. mieszkańców kartę ma 59 proc., a w miastach od 20 do 100 tys. mieszkańców – 60 proc. W licznych badaniach opinii publicznej Polacy przyznają, że chętniej płaciliby bezgotówkowo gdyby mieli dostęp do tego typu transakcji.

Polacy otwarci na e-commerce i nowinki technologiczne

Okazuje się również, że już 56 proc. użytkowników internetu przynajmniej raz dokonało zakupów w sieci, a liczba ta z roku na rok wzrasta – średnio o ok. 2 proc.! To pokazuje, że jesteśmy otwarci na nowinki technologiczne również w obszarze rynku e-commerce, który rozwija się w naszym kraju niezwykle dynamicznie. Również jeśli chodzi o nowe rozwiązania w tradycyjnych sklepach Polacy należą do czołówki. Badania wskazują bowiem, że chętnie korzystamy z takich udogodnień jak kasy samoobsługowe i skanery.