Pieniądze mają długą historię. Zanim się pojawiły ludzie wymieniali się towarami, m.in. w postaci zboża. Następnie pojawiły się monety, potem banknoty. Dziś płacimy plastikową kartą, a popularność zyskują kryptowaluty – pieniądze wirtualne będące jedynie… matematycznym algorytmem!

Trudno wyobrazić dziś sobie funkcjonowanie bez pieniędzy. Pieniądze kształtują sposób życia, pragnienia i sposób myślenia. Są nie tylko środkiem płatniczym, ale też miernikiem wartości towarów. Dzięki nim można wyrazić wartość towaru lub usługi, ale także ocenić sytuację finansową danego państwa!

Od zboża do waluty wirtualnej

Początkowo ludzie wymieniali się towarem. Towarem wymiennym mogło być wszystko, co miało uznaną wartość w danej społeczności – np. tkaniny, ozdoby, żywność czy narzędzia. W społecznościach rolniczych wartość dóbr była przeliczana na zboże, które można było odmierzać w dowolnych ilościach. W społecznościach, w których mieszkańcy zajmowali się pasterstwem i hodowlą środkiem płatniczym było bydło. Poza tym cenna była m.in. sól nazywana „białym złotem”, miód i skóry.

Z czasem okazało się, że wygodniejsze – m.in. ze względu na swoją trwałość i małą objętość – są metale. Początkowo były to nieobrobione bryłki metalu, a nawet ważone na wadze siekiery, dzidy czy pierścienie. Wkrótce zostały zastąpione przez monety, a następnie – przez banknoty.

Mężczyzna trzymający Bitcoina

Jednocześnie, w czasie gdy korzystaliśmy z monet i banknotów, pojawiły się transakcje bezgotówkowe. Powstały karty embosowane, czyli wypukłe, odczytywane za pomocą urządzeń nazywanych imprinterami. Następnie pojawiły się karty magnetyczne, a obecnie ogromną popularnością cieszą się tzw. karty zbliżeniowe, które – dzięki czujnikom i układom elektronicznym – pozwalają na dokonanie płatności poprzez przyłożenie do terminala.

Zupełnie nowym rodzajem waluty są tzw. kryptowaluty nazywane również walutą kryptograficzną bądź wirtualną. Jest to system księgowy bazujący na kryptografii przechowujący informacje o stanie posiadania w umownych jednostkach. Pierwszą kryptowalutą na świecie był Bitcoin.

Inaczej niż w przypadku innych walut Bitcoin nie opiera się na zaufaniu względem emitenta centralnego. Używa on zdecentralizowanej bazy danych rozprowadzonej między węzłami sieci peer-to-peer i przechowuje transakcje oraz kryptografie by zapewnić bezpieczeństwo.

Od momentu powstania Bitcoina pojawiło się wiele innych wirtualnych walut. Dziś istnieją m.in. takie kryptowaluty jak Dash, Tether, Stellar, Tron czy Litecoin.